Silvercrest NM1005 User Manual

Browse online or download User Manual for Mice Silvercrest NM1005. Silvercrest NM1005 User manual

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 55
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated5.0 / 5. Based on9 customer reviews
Page view 0
WIRELESS OPTICAL
MINI-MOUSE WITH RADIO
USB RECEIVER
User manual and service
information
GB
TRÅDLØS OPTISK MINI-MUS MED
USB RADIOMOTTAKER
Brukerhåndbok og
serviceinformasjon
IE
NO
TRÅDLØS OPTISK
MINI-MUS MED TRÅDLØS
USB-MODTAGER
Brugervejledning og
serviceinformation
DK
Silvercrest NM1005
MINI-WIRELESS
MOUSE
hbc_3c_nm1005_0711.qxd 19.12.2007 12:05 Uhr Seite 1
Page view 0
1 2 3 4 5 6 ... 54 55

Summary of Contents

Page 1 - MINI-WIRELESS

WIRELESS OPTICAL MINI-MOUSE WITH RADIOUSB RECEIVERUser manual and serviceinformationGBTRÅDLØS OPTISK MINI-MUS MEDUSB RADIOMOTTAKERBrukerhåndbok ogserv

Page 2 - English - 1

Notebook Mini-Mouse SilverCrest NM 1005 English - 9 Installing Hardware Inserting the Battery Open the battery compartment cover on the lower side of

Page 3 - Contents

Notebook Mini-Mouse SilverCrest NM 1005 10 - English The USB-Reveiver Press the eject button (12) on the lower side of the radio mouse to bring the US

Page 4 - Important Safety Information

Notebook Mini-Mouse SilverCrest NM 1005 English - 11 Figure: Insert the radio USB receiver Connect the USB Receiver Connect the radio USB re

Page 5 - 4 - English

Notebook Mini-Mouse SilverCrest NM 1005 12 - English Software Installation If you would like to use all of the functions of your wireless mouse you ne

Page 6 - English - 5

Notebook Mini-Mouse SilverCrest NM 1005 English - 13 Here you can select the target file for the installation via the Browse button or use the sugges

Page 7 - 6 - English

Notebook Mini-Mouse SilverCrest NM 1005 14 - English Operation Toggling between Operating Modes The CPI button (7) puts you in a position to toggle b

Page 8 - Scope of delivery

Notebook Mini-Mouse SilverCrest NM 1005 English - 15 You can test the speed setting for double clicks by double-clicking on the symbol next to the sli

Page 9 - Introduction

Notebook Mini-Mouse SilverCrest NM 1005 16 - English Attachment Troubleshooting If the wireless mouse is not being recognized following installation o

Page 10 - Installing Hardware

Notebook Mini-Mouse SilverCrest NM 1005 English - 17 Warranty Information

Page 11 - 10 - English

Notebook Mini-Mouse SilverCrest NM 1005 18 - English Ireland

Page 12 - English - 11

Notebook Mini-Mouse SilverCrest NM 1005 English - 1 Table 1 Left mouse button 2 Back (if software is installed) Forward (if software

Page 13 - Software Installation

Notebook mini mus SilverCrest NM 1005 Dansk - 19 Oversigt 1 Venstre musetast 2 Tilbage (med installeret software) Fremad (uden install

Page 14 - English - 13

Notebook mini mus SilverCrest NM 1005 20 - Dansk Indholdsfortegnelse Oversigt...

Page 15 - 14 - English

Notebook mini mus SilverCrest NM 1005 Dansk - 21 Vigtige sikkerhedsanvisninger Inden første anvendelse af apparatet bør følgende anvisninger læses nøj

Page 16 - English - 15

Notebook mini mus SilverCrest NM 1005 22 - Dansk Pleje og vedligeholdelse Vedligeholdelse bliver nødvendig hvis apparatet er blevet beskadiget, hvis v

Page 17 - ; Try another USB 2.0 port

Notebook mini mus SilverCrest NM 1005 Dansk - 23 Hvis apparatet ikke anvendes i Forbundsrepublikken Tyskland, skal forskrifterne eller lovgivningen fo

Page 18 - Warranty Information

Notebook mini mus SilverCrest NM 1005 24 - Dansk fjernsynsmodtagelse forårsaget af ulovlige ændringer på dette apparat. Derudover hæfter Targa ikke fo

Page 19 - 18 - English

Notebook mini mus SilverCrest NM 1005 Dansk - 25 Leveringsomfang Kontroller venligst om indholdet er fuldstændigt ved hjælp af denne liste: - Kabel

Page 20 - Oversigt

Notebook mini mus SilverCrest NM 1005 26 - Dansk Systemforudsætninger - Mindst 1 fri USB 2.0-tilslutning (denne trådløse mus er ikke egnet til brug p

Page 21 - Indholdsfortegnelse

Notebook mini mus SilverCrest NM 1005 Dansk - 27 Hardware installation Ilægning af batterier Åbn batterirummet på undersiden af musen og ilæg det vedl

Page 22 - Dansk - 21

Notebook mini mus SilverCrest NM 1005 28 - Dansk USB-modtager Tryk på udkastningstasten (12) på undersiden af musen så USB-modtageren (8) springer lid

Page 23 - 22 - Dansk

Notebook Mini-Mouse SilverCrest NM 1005 2 - English Contents Table ...

Page 24 - Dansk - 23

Notebook mini mus SilverCrest NM 1005 Dansk - 29 Afbildning: Isætning af trådløs USB-modtager Tilslutning af USB-modtageren Tilslut USB-modtag

Page 25 - 24 - Dansk

Notebook mini mus SilverCrest NM 1005 30 - Dansk Installation af software For at kunne udnytte funktionerne af din trådløse mus i fuldt omfang, er det

Page 26 - Leveringsomfang

Notebook mini mus SilverCrest NM 1005 Dansk - 31 Her kan destinationsmappen for installationen vælges via knappen Gennemse, eller du kan bruge den for

Page 27 - Indledning

Notebook mini mus SilverCrest NM 1005 32 - Dansk Betjening Skift af driftsmodus Med tasten CPI (7) kan du med et enkelt tryk på knappen hurtigt skifte

Page 28 - Hardware installation

Notebook mini mus SilverCrest NM 1005 Dansk - 33 Med et dobbeltklik på grafikken ved siden af skydeknappen kan du kontrollere indstillingen af dobbelt

Page 29 - 28 - Dansk

Notebook mini mus SilverCrest NM 1005 34 - Dansk Appendiks Problemløsning Hvis musen ikke genkendes efter installationen, eller hvis den ikke reagerer

Page 30 - Dansk - 29

Notebook mini mus SilverCrest NM 1005 Dansk - 35 Garantioplysninger Dansk

Page 31 - Installation af software

Notebook mini mus SilverCrest NM 1005 36 - Dansk

Page 32 - Dansk - 31

Notebook minimus SilverCrest NM 1005 Norsk - 37 Oversikt 1 Venstre mustast 2 Tilbake (ved installert programvare) Fremover (uten insta

Page 33 - Betjening

Notebook minimus SilverCrest NM 1005 38 - Norsk Innhold Oversikt ...

Page 34 - Dansk - 33

Notebook Mini-Mouse SilverCrest NM 1005 English - 3 Important Safety Information Before putting the appliance into operation for the first time, pleas

Page 35 - Appendiks

Notebook minimus SilverCrest NM 1005 Norsk - 39 Viktige sikkerhetsanvisninger Før du tar produktet i bruk er det viktig at du leser nøye gjennom de fø

Page 36 - Garantioplysninger

Notebook minimus SilverCrest NM 1005 40 - Norsk Pleie og vedlikehold Service er nødvendig hvis apparatet er skadet eller det har kommet væske eller fr

Page 37 - 36 - Dansk

Notebook minimus SilverCrest NM 1005 Norsk - 41 Batterier Pass alltid på at batteriene legges inn mot riktig pol, forsøk ikke å lade batteriene opp ig

Page 38 - Oversikt

Notebook minimus SilverCrest NM 1005 42 - Norsk Samsvar Den trådløse musen er produsert, kontrollert og godkjent i overensstemmelse med de grunnleggen

Page 39 - Innhold

Notebook minimus SilverCrest NM 1005 Norsk - 43 Leveringsomfang Kontroller vennligst at forpakningsinnholdet er komplett iht. denne listen: - Tråd

Page 40 - Norsk - 39

Notebook minimus SilverCrest NM 1005 44 - Norsk Systemkrav - Minst 1 ledig USB 2.0 forbindelse (denne musen er ikke egnet for bruk på en USB1.1-forbi

Page 41 - 40 - Norsk

Notebook minimus SilverCrest NM 1005 Norsk - 45 Installere maskinvare Legge inn batterier Åpne batterirommet på undersiden av musen og legg inn de to

Page 42 - Norsk - 41

Notebook minimus SilverCrest NM 1005 46 - Norsk USB mottakeren Trykk på utkasttasten (12) på undersiden av musen for å skyve USB-mottakeren (8) litt u

Page 43 - 42 - Norsk

Notebook minimus SilverCrest NM 1005 Norsk - 47 Bilde: Sette inn USB-radiomottaker Forbinde USB-mottakeren Forbind USB-radiomottakeren (8) m

Page 44 - Norsk - 43

Notebook minimus SilverCrest NM 1005 48 - Norsk Installere programvaren For å kunne utnytte alle mulighetene musen gir deg, må du installere programva

Page 45 - Innledning

Notebook Mini-Mouse SilverCrest NM 1005 4 - English Maintenance and Care Maintenance activities are required if the appliance has been damaged, liquid

Page 46 - Installere maskinvare

Notebook minimus SilverCrest NM 1005 Norsk - 49 Her kan du enten velge mappe for installeringen med å trykke ”Bla gjennom...” eller bruke mappen som s

Page 47 - 46 - Norsk

Notebook minimus SilverCrest NM 1005 50 - Norsk Betjeningen Valg av driftstype Med tasten CPI (7) veksler du mellom 500 cpi og 1000 cpi oppløsning for

Page 48 - Norsk - 47

Notebook minimus SilverCrest NM 1005 Norsk - 51 Gå inn i konfigurasjonsmenyen og klikk på registerkortet ”Konfigurasjon av musehjulet” for å stille in

Page 49 - Installere programvaren

Notebook minimus SilverCrest NM 1005 52 - Norsk Vedlegg Problemløsing Hvis den trådløse musen ikke registreres eller ikke reagerer, ber vi deg kontrol

Page 50 - Norsk - 49

Notebook minimus SilverCrest NM 1005 Norsk - 53 Garantibetingelser Norsk

Page 51 - Betjeningen

Mat-No: 1371103CE declaration of conformity:www.silvercrest.ccTARGA GmbHLange Wende 41D-59494 Soestwww.silvercrest.cchbc_3c_nm1005_0711.qxd 19.12.200

Page 52 - Norsk - 51

Notebook Mini-Mouse SilverCrest NM 1005 English - 5 If you are not using the appliance within the Federal Republic of Germany you are bound by the sta

Page 53 - Vedlegg

Notebook Mini-Mouse SilverCrest NM 1005 6 - English for any radio or television interference caused by unauthorized modifications of this appliance. T

Page 54 - Garantibetingelser

Notebook Mini-Mouse SilverCrest NM 1005 English - 7 Scope of delivery Please use this list to check the completeness of the content of the package:

Page 55 - Mat-No: 1371103

Notebook Mini-Mouse SilverCrest NM 1005 8 - English Equipment required - at least 1 unoccupied USB 2.0 connection (this radio mouse is not suited to

Comments to this Manuals

No comments